Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KMS Strassburg

Kranservice - Mek - Smie

Adkomst til Byggeplass

Kunde har risikoen for at byggeplass/losseplass og adkomsten til byggeplassen fra nærmeste vei som er åpen for alminnelig ferdsel("Adkomsten"), er tilfredsstillende.

Spesiell i vinter – veien er ryddet, strøt eller isfri – god kjøreforhold for tungt lastebil.

Tilfredstillende er hvis byggeplassen/Adkomsten ikke gir tilstrekkelig manøvreringsmuligheter for kjøretøyet eller det foreligger forhold på eller ved byggeplassen/Adkomsten som vanskeliggjør, hindrer eller gjør risikofull framkjøringen og/eller oppstillingen av kjøretøyet eller lossingen , så som forekomst av luftledninger, kabler eller andre installasjoner, bommer, bruer, trange passasjer, porter/portaler og lignende.

Hvis kjøring til og fra plass ikke kan gjennomføres på grunn av forhold som nevnt ovenfor, skal levering/kranservice likevel anses skjedd og kundene må betales for transport og tid.

Hvis framkjøring, oppstilling eller lossing til/på byggeplassen/Adkomsten ikke kan bare gjennomføres med bruk av spesialutstyr, omkjøringer, ekstraarbeid, hjelpemann eller lignende, må kundene betaler merkostnader/tid.

Det er i alle tilfeller kundene som har ansvaret for å fremskaffe alle faktiske opplysninger for vurderingen av forhold som kan påvirke gjennomføringen av leveringen og kranservice.

KMS Strassburg

Dato: 01.01.2020